Kampes ullgarner 2-trådigt naturfärger
10st 100g/ härva = 1kg