Veckgarn,  används som inslag vid vävning av mattor